český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Multifunkčné priľnavé mazivo v spreji – NEOLUBE GR 170 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/16 10:31

 

KOMPLEXNÉ PRIĽNAVÉ LÍTIOVÉ MAZIVO

MULTIFUNKČNÉ

Extrémny tlak, proti oderu, proti korózii

Vynikajúca odolnosť voči vlhkému prostrediu

Celkové mazanie v strojárstve a pri údržbe

 

 

 

 

OPIS

Vysoko účinné a komplexné lítiové multifunkčné mazivo. Viacúčelové mazivo na báze polymérov na dlhotrvajúce mazanie. Balenie v spreji vhodné pre všetky mechanické súčiastky, ktoré sú zle dostupné alebo sú v pohybe, so zložitou geometriou vyžadujúce maximálnu penetráciu.

Vysoká priľnavosť, odoláva odstredivým silám.
Vysoká odolnosť voči šmykovým účinkom a vibráciám.
Vynikajúca výdrž vo vlhkom prostredí, odolnosť voči vode, pare a slanému prostrediu.

 

OBLASTI POUŽITIA

Pevné, guľôčkové, naklápacie, valčekové, ihlové a prstencovité ložiská.

Vačkové valčeky, s čapom, oporné valčeky.

Ložiská, otvorené redukcie, ozubené súkolia, pastorky, ozubené kolesá, ozubené tyče.

Kardanové tesnenia.

Otočné kĺby, kĺbové spoje, závesy.

Systémy lineárneho vedenia, vrátane recirkulácie guľôčok, pod silnou záťažou.

Sprej na jednoduché aplikovanie na otvorené mechanické súčiastky.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Po uvoľnení guľôčky vnútri nádoby sprej chvíľu pretrepávajte.

Súčasti, ktoré chcete ošetriť, v prípade potreby najprv odmastite prípravkom NEUTRALÈNE® V200 v spreji. www.degraissantrapide.com

Nastriekať zo vzdialenosti 15 až 25 cm v závislosti od ich veľkosti.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladký, ťahavý

nm

Farba

Vizuálna

Jantárová

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

877

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Lítium

Vlastnosti tuhých mazív

Bez

%

Schopnosť penetrácie pri 25 °C                   

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch               

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch         

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

265-295

265-295

265-295

275-305

280-310

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 /

    ASTM D 566

ASTM D 2265

187

°C

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

140

110

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

0,4

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

5

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

1,2

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1b

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

< 50

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,2

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93

ASTM D5800

 

< 1

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

0,4

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-20 +170

-20 +180

 

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

500000

mm.min-1

Záťažový test 4 ložiská                           Priemer odtlačku                  

Index zvarového zaťaženia

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,8

2500

 

mm

N

TIMKEN test

ASTM D 2509

30

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

1

1,8

 

Hodnotenie

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

6

% hmotnosti

 

BALENIA

 

 

 

 

       Sprej 650 ml

       

             lítiové mazivo polymér, priľnavé, viacúčelové, multifunkčné, extrémny tlak, proti oderu, proti korózii, vynikajúca odolnosť vo vlhkom prostredí. celkové mazanie v strojárstve a pri údržbe. dodávatelia technických mazív, dodávatelia priemyselných mazív, dodávatelia priemyselných mazív, výrobcovia priemyselných mazív, sprej mazivo multifunkčné, sprej mazivo viacúčelové, aerosól lítiové mazivo, sprej lítiové mazivo, kartuša lítiové mazivo, kartuša multifunkčné mazivo, kartuša viacúčelové mazivo, kartuša poľnohospodárske mazivo, kartuša univerzálne mazivo, kartuša mazivo ep2, priľnavé mazivo svetlé, mazivo, priemyselné mazivo, lítiové mazivo, multifunkčné lítiové mazivo, viacúčelové mazivo, multifunkčné mazivo, mazivo multi tp, mazivo strojárenské, mazivo ložiská, lítiové mazivo kardany, porovnať lítiové mazivo. Multifunkčné mazivo, kartuša. Multifunkčné mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.   

 

 

 

 

 

 

 

      Plechovka 1 L

lítiové mazivo polymér, priľnavé, viacúčelové, multifunkčné, extrémny tlak, proti oderu, proti korózii, vynikajúca odolnosť vo vlhkom prostredí. celkové mazanie v strojárstve a pri údržbe. dodávatelia technických mazív, dodávatelia priemyselných mazív, dodávatelia priemyselných mazív, výrobcovia priemyselných mazív, sprej mazivo multifunkčné, sprej mazivo viacúčelové, aerosól lítiové mazivo, sprej lítiové mazivo, kartuša lítiové mazivo, kartuša multifunkčné mazivo, kartuša viacúčelové mazivo, kartuša poľnohospodárske mazivo, kartuša univerzálne mazivo, kartuša mazivo ep2, priľnavé mazivo svetlé, mazivo, priemyselné mazivo, lítiové mazivo, multifunkčné lítiové mazivo, viacúčelové mazivo, multifunkčné mazivo, mazivo multi tp, mazivo strojárenské, mazivo ložiská, lítiové mazivo kardany, porovnať lítiové mazivo. Multifunkčné mazivo, kartuša. Multifunkčné mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

  Kartuša 430 ml

           graisse lithium polymere, adhesive, multiservice, multifonction, extreme pression, anti usure, anticorrosion, excellente tenue aux ambiances humides. graissage general en mecanique et en maintenance. fournisseurs graisses techniques, fournisseurs graisses industrielles, fournisseurs lubrifiants industriels, fabricants lubrifiants industriels, fabricants graisses industrielles, fabricants graisses techniques, aerosol graisse multifonctions, aerosol graisse multiservices, aerosol graisse lithium, spray graisse lithium, cartouche graisse lithium, cartouche graisse multifonctions, cartouche graisse multiservices, cartouche graisse agricole, cartouche graisse universelle, cartouche graisse ep2, graisse adhesive, graisse blonde, graisse industrielle, graisse lithium, graisse lithium multifonctions, graisse multiusages, graisse multifonctions, graisse multi tp, graisse mécanique, graisse roulements, graisse lithium cardan, comparer graisse lithium. Graisse multifonction cartouche. Graisse multifonction aerosol. Aerosols techniques. Aerosols maintenance. Fournisseurs aérosols. Fabricants aérosols. Produit maintenance industrielle

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE